PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »PINK FLAMINGO«

Ozadje

1. člen (Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »PINK FLAMINGO!« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu City.

(2) Organizator nagradne igre je RADIO CITY d.o.o., Razlagova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je Terme Sv. Martin,  Izvorska 3, 40313, Sveti Martin na Muri, Hrvaška (v nadaljevanju: Pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Radia City: https://www.radiocity.si/

 

2. člen (Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra je na sporedu vsak dan od vključno 10. 6. 2024 do vključno 21. 6. 2024. Prijave, ki se upoštevajo v nagradni igri, pa se sprejemajo od 10. 6. 2024 do 20. 6. 2024 do 8.00 ure.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve Producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v programu Radia City in v popravku teh pravil.

 

3. člen (Pogoji sodelovanja) 

(1) V nagradno igro se samostojno lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ter rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je sodelujoči mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje osebam mlajšim od 15 let.

(2) Uslužbenci Producenta ali Pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s Producentom povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore oziroma povezave s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan s Producentom ali Pokroviteljem, se mu nagrada ne podeli.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen (Način sodelovanja v nagradni igri) 

(1) Poslušalci se za sodelovanje v nagradni igri prijavijo na servisni telefon Radia City,  211 211 v vsa mobilna omrežja, na elektronski naslov jutro@radiocity.si ter na družbena omrežja radia City (Facebook in Instagram) tako, da  delijo eno svojo prigodo iz otroštva – nam jo zapišejo ali povejo. V drugem tednu nagradne igre pa bo sodelavec Radia City na terenu, pred mariborskimi osnovnimi šolami snemal izjave otrok, z dovoljenjem njihovih staršev.

(2) Od ponedeljka, 10. 6. 2024 do vključno četrtka, 20. 6. 2024, bo uredništvo Radia City v etru pozvalo vse prijavljene, da posnamejo njihovo izjavo, ki je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, izjava se bo kot posnetek uporabila v programu Radia City.

(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre Producent ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima Producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

5. člen (Nagrade) 

(1) V času trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 4. členu teh pravil, se podelijo naslednje nagrade:

 • en vikend paket v Termah Sv. Martin v 1. tednu, med 10. in 14. junijem;
 • en vikend paket v Termah Sv. Martin v 2. tednu, med 17. in 21. junijem;
 • v 2. tednu (med 17. in 21. junijem) pa se podeli tudi 45 kart za kopanje za otroke do 14 let.

 

-  vikend paket zajema:

 • 1 otrok do 11,99 let in drugi do 4,99 let v sobi z 2 odraslima osebama (en otrok v postelji z odraslima osebama, en otrok na pomožnem ležišču)
 • nastanitev v hotelu Terme Sveti Martin **** – standardna soba
 • zdrav in domač samopostrežni zajtrk z neomejeno pijačo (kava, domač sok, domač čaj)
 • samopostrežna večerja z bogato ponudbo tradicionalnih in domačih specialitet (Međimurski večer v petek)
 • 1x joga vadba, meditacija za čuječnost in razstrupljevalne dihalne vaje po rednem urniku: torek, četrtek in nedelja ob 8. uri, sobota ob 16. uri (60 min) skupinske vadbe po rednem urniku: funkcionalne vadbe v ponedeljek, sredo in petek ob 16. uri, krožne vaje v ponedeljek in petek ob 17. uri (60 min)
 • neomejeno kopanje v kompleksu termomineralnih bazenov Temple of Life (nočno kopanje do 24. ure v petek, soboto in na dan pred praznikom)
 • neomejeno kopanje v poletnem Aquaparku Martilandia (junij – avgust)
 • neomejena uporaba hotelskega fitnes centra in fitnes centra v športni dvorani
 • animacijski program prilagojen vsem starostnim skupinam
 • živa glasba v petek v Pubu Potkova
 • brezplačni WiFi v resortu
 • brezplačno kopanje pred check-inom v hotel
 •  v vrednosti 276 EUR za vikend paket.

 

– 45 celodnevnih vikend kart za kopanje (poletna sezona) za otroke do 14 let v Aquapark-u MartiLandia v vrednosti 14,50 EUR/ karta

 

(2) Vikend paket nagrado dvema nagrajencema podeli Pokrovitelj nagradne igre, najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec prejme digitalni vavčer, na katere bo napisano kako se izkoristi, rezervacijo pa si nagrajenec po prejemu digitalnega vavčerja uredi sam, v rezervacijskem centru v Termah Sveti Martin.

(3) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva, zanjo ni mogoče zahtevati denarne protivrednosti.

(4) Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna Pokrovitelj nagradne igre.

(5) Nagrajenec krije vse morebitne stroške, povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

(6) Vsak posameznik lahko v nagradnih igrah sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia City in prejme nagrado, 3 mesece po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio City. V kolikor tak posameznik pred potekom 3 mesecev sodeluje v nagradni igri Radia City in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio City pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(7) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

6. člen (Izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)

Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.radiocity.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

 

7. člen (Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. Upravljavci osebnih podatkov, kot tudi pogodbeni obdelovalci, so pri upravljanju oz. obdelavi osebnih podatkov zavezani upoštevati Splošno uredbo (GDPR) ter veljavno nacionalno zakonodajo (ZVOP-2). Oba dokumenta predstavljata primarno pravno podlago s področja osebnih podatkov.

(2) Radio City d.o.o., ki obdeluje podatke za Radio City, bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) vpisala v svojo bazo za namen izvedbe nagradne igre. Osebni podatki sodelujočih, razen podatek o nagrajencu, se po zaključku nagradne igre trajno izbrišejo iz baze. Podatke o sodelujočem, ki postane nagrajenec nagradne igre (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka) bo RADIO CITY d.o.o. hranila v skladu z zakonsko predvidenimi roki.

(3) Radio City d.o.o., bo kot upravljavka osebnih podatkov, vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdelovala v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Producent, kot tudi Producentovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre oz. podelitve nagrade (ime, priimek, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka, davčna številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh Producenta.

(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre zgolj za namene izvedbe nagradne igre in razdelitev nagrade. V času trajanja nagradne igre lahko posameznik do njih dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu: info@radiocity.si Posameznik ima pravico do ugovora, doprenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

(6) Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(7) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo fotografiranje in avdio snemanje ter predvajanje fotografij in posnetkov za namene marketinga in promocijskih aktivnosti Producenta in Pokrovitelja. Fotografije in posnetki se lahko objavijo na spletni strani Producenta in Pokrovitelja ter na njunih socialnih omrežjih (Instagram, Facebook,ipd.).

 

8. člen (Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov:  info@radiocity.si.

 

9. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja. O spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

 

Maribor, 10. junij 2024

 

0%