Volilna pravila

Ozadje

PRAVILNIK O VOLILNEM OGLAŠEVANJU

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT – JUNIJ 2024

Skladno z veljavno volilno zakonodajo radio s tem pravilnikom z dne 1.05.2024 ureja obseg, pogoje in način predstavitve kandidatnih list ali kandidatk in kandidatov za evropske poslance. Uredništvo informativnega programa si bo v skladu z zakonodajo in s svojo uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

VOLILNO OGLAŠEVANJE

Kandidatne liste oz. kandidatke ali kandidati za evropske poslance imajo možnost zakupa volilnega oglaševanja.

NAROČILO VOLILNEGA PAKETA OGLAŠEVANJA

Organizatorji volilne kampanje za volitve v evropski parlament morajo naročilo volilnega oglaševanja skupaj z oglasi oddati vsaj 2 delovna dneva pred začetkom predvajanja oglaševanja. V nasprotnem primeru radio ne more zagotoviti, da bo volilno oglaševanje izvedeno v celoti in v skladu s predvidenimi termini.

Ker je obseg terminov, ki so na voljo za volilno oglaševanje omejen, je naročanje oglaševanja možno le do razprodaje vseh terminov, ki so na razpolago.

Termine predvajanja določi uredništvo radijskega programa na osnovi razpoložljivega prostora in ga naročnik ne more izbrati sam.

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oz. neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidatne liste, kandidatke ali kandidate. Ob tem poudarjamo, da je skladno z volilno zakonodajo v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika ter da je skladno z določili zakona o medijih za resničnost in točnost navedb v oglasu odgovoren njegov naročnik, za zakonsko skladnost oglasa in s programsko zasnovo pa izdajatelj.

PLAČILNI POGOJI

Račun se izda na zadnji dan kampanje. Rok plačila: 8 dni.

SNEMANJE VOLILNIH OGLASOV

Snemanje volilnih oglasov je možno po predhodnem dogovoru in je lahko tudi predmet ponudbe. Naročniki pa imajo možnost, da tudi sami posredujejo že pripravljene posnetke predstavitev ali oglasov.

PRITOŽBE

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in poslušalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na uredništvo. Uredništvo mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v 5 dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane v skladu z zakonom, je zagotovljeno tudi sodno varstvo.

Odgovorni urednik Radia City

0%